Motiváció fogalma

A motiváció egy olyan belső generátor, amit az embereket arra ösztönzi, hogy az állandóan újratermelődő szükségleteket kielégítsük.

Mi az a motiváció?

A motiváció a “movere” latin eredetű kifejezésből származik, aminek a jelentése: mozogni, mozgatni, kimozdítani, kimozdító, mozgató erő.

A motiváció fogalma: pszichológiai értelem a motiváció az egyén belső tudati állapota, ami arra készteti, hogy meghatározott módon viselkedjen.

A motiváció egy gyűjtőfogalom, egyszerre jelenti az ösztönzést, késztetést valamilyen cselekedet végrehajtására.

A motiváció szinonimái: ok, indíttatás, eredet, indíték, ösztönzés, sugallat, inspiráció és ihlet.

motivációs elméletek

Motivációs elméletek

A történelem során több nagy motivációs elméletet is kidolgoztak már, ezek közül 3 vált kifejezetten népszerűvé.

I // Maslow: Szükségleti hierarchia modellje

Maslow elmélete szerint a motiváció az emberek, emberi szervezet belsejéből jön, ott rejlik, és innen indukálódik maga a szükséglet. Maslow 5 szintet különböztetett meg a szükségletek szintjén.

5 szükségleti szint:
– Önmegvalósítási szükséglet
– Önértékelési, megbecsülési
– Kötődési, társadalmi igény
– Biztonsági szükséglet
– Biológiai, fiziológiai szint

II // Aldefer motivációs modellje

Aldefer modellje szerint szükségletek párhuzamosan és egyszerre élnek saját magunkban igényelnek kielégítést is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha a magasabb szintű szükségeleteket egy ember, egy egyén nem tudja kielégíteni, akkor megnő az alacsonyabb szükségletek iránti igény, azok fontossága.

Aldefer esetében 3 motivációs szint létezik:
1) Fejlődési
2) Kapcsolódási
3) Létezési szükséglet

III // Herzberg kéttényezős (kétfaktoros modellje)

Frederick Herzberg kéttényezős modelljének lényege, hogy a motivációt két részre lehet osztani. Elégedettlenségi és elégedettségi tényezőre. Az elégedetlenségi tényezőket hívjuk higiéniéás tényezőknek, ide tartozik a vállalati politika, a vezetés, a kapcsolat a vezetőkkel, a fizetés, a kapcsolat a munkatársakkal, a munkafeltételek.

Ezzel szemben az elégdettségi tényezőket hívjuk motiváló tényezőknek is. Ide tartozik a sikerélmény, a teljesítmény elismerése, maga a munka, az előrejutás lehetősége és a fejlődés is.

A higiéniás tényezők hiánya esetén elégedetlenség lép fel. Ha viszont hosszú távon csak ezek vannak jelen, akkor az nem motivál hatékonyabb munkavégzésre.

Ezzel szemben a motiváló tényezők kielégítése motiválja az embereket. Ha ezek hiányoznak, az nem szül elégedetlenséget, viszont fontos, hogy hosszú távon ezek megjelenjenek mert pusztán a kielégíthetőségük motiválóan hat az egyénre.

A modell problémája, hogy figyelmen kívül hagyja az egyéni eltéréseket, különbözőségeket, mint a személyiség vagy az adott életszituáció. Emellett ignorálja a technológiai lehetőségeket is. Eközben viszont segíti a vezetőket, hogy a felmerült probléma higiéniás vagy motivációs eredetű. Ez pedig megkönnyíti az adott probléma megoldásának lehetőségét is.

 

Gábor Papp

Entrepreneur. Online Marketer. TEDx speaker.