Maslow Piramis – A szükséglethierarchia

Saját magad és mások motiválása, megértése, vállalkozás, valamint brand építés és marketing. Csak pár példa a sok közül, amiben a Maslow szükséglethierarchia megértése segítséget nyújthat neked. Ebben a cikkben mindent meg fogsz tudni az elméletről.

A Gazdaságtudományi Kar büszke hallgatója voltam Szegeden és a képzés első szemeszterében találkoztam először a Maslow piramissal. Marketing hallgatóként kifejezetten fontos volt megismerkedem az emberi motivációval, amihez hasznos alapnak bizonyult, a hiányosságainak ellenére is.

Mi az a Maslow Piramis?

A Maslow-féle szükséglethierarchia egy motivációs elmélet, mely a motivációkutatás alapját képezi. Alapvetően 5 szintre csoportosítja az emberi szükségleteket. A különböző szükségleti szinteket egy vállalati tanácsadó piramisként ábrázolta, és így híresült el a modell, illetve a neve is innen ered.

Abraham Maslow

Forrás: Psicología y Mente

Abraham Maslow egy amerikai pszichológus, akit kifejezetten foglalkoztatott az emberi motiváció és mély kutatásokat is végzett a témában. Maslow az emberi szükségletek hierarchiájának modelljével (Maslow-piramis) vált világhírűvé. Rendszerét 1943 és 1954 között dolgozta ki és haláláig folyamatosan fejlesztette. Nézeteit először 1943-ban “A Theory of Human Motivation” cikkében foglalta össze, majd a kutatását a Motivation and Personality című művében publikálta, 1954-ben.

A Maslow Piramis mögötti logika egyszerű:

 1. A szükségleteink kielégítése motiválja a cselekedeteinket.
 2. Ezek a szükségleteink kategorizálhatóak.
 3. Egy hierarchiát képeznek.
 4. A szükségletek felsőbb szintjeinek eléréséhez először ki kell elégíteni az alsóbb szinteket.

A piramisban található szükségleteket két nagy csoportba lehet rendezni. Az első csoport a  hiányszükségletek, melyeket az alapvető emberi szükséglet hiánya motiválja. Ha éhes vagy enned, ha szomjas, akkor innod kell. Ezen felül vannak a növekedési szükségletek, melyek az egyén fejlődés iránti vágyából fakadnak.

Az eredeti modell 5 szintre osztja a szükségleteket, amihez később hivatalosan is további szinteket adott hozzá.

Maslow Piramis Alap szintjei

 1. Fiziológiai szükségletek
 2. Biztonsági szükségletek
 3. Szeretet, valahová tartozás szükséglete
 4. Elismerés
 5. Önmegvalósítás

maslow piramis

Forrás: regi.tankonyvtar.hu

Fiziológiai szükségletek

A Maslow piramis legalsó szintjén a legalapvetőbb szükségleteinket, melyek szükségesek a túléléshez. Ezek nélkül a test nem funkcionálna. Többek között a levegő, étel, ital, menedék, ruházat és az alvás tartozik ide.

Maslow a fiziológiai szükségleteket tartotta a legfontosabbnak. Minden másodlagos szükséglet, amíg ezek nincsenek kielégítve.

Biztonsági szükségletek

Amint kielégültek a fiziológiai szükségletek, a biztonságiak kerülnek előtérbe.

A biztonság fogalma változott az idővel. Régen sokkal inkább fizikai jellegű volt. Kellett egy menedék, ami véd az időjárás viszontagságaitól, fegyver, amivel meg tudja védeni magát, és családját az egyén, vagy tűz, ami meleget ad.

Ma már nem ugyanaz a jelentése. Sokkal komplexebb szükséglet lett, hiszen a “menedék” mellett jelentheti az egészségünket és akár az anyagi biztonságunkat is.

Szeretet, valahová tartozás szükséglete

Az első két szükséglet kielégítése után a piramis szociálisabb irányt vesz. A szeretet és valahová való tartozás a társas kapcsolatok, a család, a barátok, munkahely és a különböző közösségek képesek kielégíteni.

A harmadik szinthez tartoznak olyan viselkedési minták és jelenségek,

 • Barátság
 • Bizalom
 • Elfogadás
 • Csapatszellem

Ez a szint fontos érzelmi szükségletet jelöl, melynek kielégítetlensége magányt, depressziót és szorongást okozhat.

Elismerés

A negyedik szint az elismerés. Ide tartozik az egyén saját maga, és a mások által történő elismerése, tisztelete. Maslow két kategóriára bontotta ezt a szintet.

Az első kategória az önbecsülés, méltóság, eredményesség és függetlenség, míg a második a mások által történő elismerés, tisztelet vagy presztizs.

Maslow szerint ez a szint a gyermekek és a serdülők számára a legfontosabb. Kielégítése megelőzheti a felnőttkori önbecsülési problémákat.

Önmegvalósítás

Maslow eredeti 1943-as tanulmányának a csúcsa az önmegvalósítás. Későbbi írásaiban már új szint kerül a piramis csúcsára.

Az önmegvalósítási igények kielégítésével az egyén a képességeit és lehetőségeit maximálisan kihasználja. Olyan tevékenységet végez amit szeret, amiben ki tud teljesedni. Ilyen lehet például egy saját vállalkozás, versenyszerű sportolás vagy a művészetek is.

Maslow Piramis később hozzáadott szintjei

 1. Kognitív szükségletek
 2. Esztétikai szükségletek
 3. Önmeghaladás

Abraham Maslow tovább dolgozott az elméletének tökéletesítésén és 3 új szintet definiált. Mindegyik szint a piramis felső részén, az elismerés fölött jelenik meg és a növekedési szükségletek kategóriájába tartozik.

maslow piramis kiegészített verzió

Forrás: Pinterest

Kognitív szükségletek

A Maslow Piramis első új szintje a kognitív szükségletek, ami közvetlenül az elismerés felett jelenik meg. A kognitív szükségletek a tudás iránti vágyat, a tudásszomjat és az ismeretlen felfedezését jelentik.

Esztétikai szükségletek

A kognitív szükségletek felett jelenik meg az esztétikai szükséglet, ami szépség, a rend, a tisztaság és letisztultság iránti igényt jelenti.

Önmeghaladás

Abraham Maslow az utolsó éveiben kezdett foglalkozni a az önmeghaladás szintjével, amire az elméletének hiányzó elemeként, csúcspontjaként gondolt.

Ezt a szintet viszont sokan nem szeretik alkalmazni és nem is beszélnek róla az eredeti Maslow piramis részeként. Ennek az oka az, hogy az önmeghaladás spirituális kérdéseket feszeget, amitől még ma is óvakodnak a pszichológusok.

Továbbá egy nagy előnye még Maslow elméletének az egyszerűsége, melyet egy spirituális tartalom megnehezítene.

A Maslow Piramis kritikája

 • A piramist nehéz eltérő kultúrájú társadalmakban alkalmazni, mivel az angolszász kultúra alapján készült.
 • A modell nem vesz figyelembe olyan tényezőket, mint az életszakaszok, egyének közötti különbségekkel.
 • Nem minden esetben épülnek a piramis szintjei egymásra. Vannak akik hajlandóak feláldozni egy szintet egy másikér. Például, amikor valaki nem figyel az egészségére és biztonságára, viszont az önmegvalósításra fókuszál.

Összefoglalás

A Maslow piramis egy méltán híres és sokak által kedvelt elmélet, amit az egyetemeken és üzleti tanfolyamokon is előszeretettel oktatnak.

Érdemes neked is megismerkedni vele, hiszen a benne rejlő tudást sokféleképpen alkalmazhatod munkában és a magánéletben is.

A vendégposzt szerzője Buza Patrik marketing szakember, PPC specialista, analitika kedvelő és lelkes cbd webshop tulajdonos.

 

Gábor Papp

Entrepreneur. Online Marketer. TEDx speaker.