Porteri 5 erő modell

Mi a Porter-féle öt versenyerő modell?

Az iparági versenyt 5 tényező (azaz öt erő) alapján határozza meg Porter modellje, ahol az öt erőt az új belépők, a helyettesítő termékek fenyegetése, vevők alkupozíciója, szállítók alkuereje és a meglévő versenytársakkal folytatott versengés jellemzik.

A Porteri modell előnye, hogy a piaci verseny nem csupán  egymással versengő cégek között jön létre, hanem az egyébként függ az iparágtól, annak jellegétől, a gazdasági környezettől, a technológiai jellemzőitől és maguk a vállalatok ezek függvényében válhatnak kulcsszereplővé, kulcstényezővé.

Michael E. Porter Versenystratégia című könyvében az alábbi 5 versenyerőt határozta meg:

Új belépők fenyegetése

Ha egy vállalatnak nincsenek versenytársai, aki folyamatosan növelheti az árat, amit elkér a termékért vagy szolgáltatásért. Ahogy viszont nő az ár, az megnyitja a lehetőséget más szereplők számára is, hogy belépjenek a piacra.

A belépési korlátok közé tartozik a méretgazdaságosság, a márkahűség (termékdifferenciálás), az átállási költségek, a tőkeigényesség, a költségelőnyök és a kormányzati politika is.

Helyettesítő termékek és szolgáltatások fenyegetése

A helyettesítő termékek fenyegetése közé tartozik a helyettesítő termék ára, a vevő hozzáállás a helyettesítéshez és az átállási költség is.

Vásárlók alkuereje

A vásálók alkupozícióját  befolyásolja a vásárolt mennyiség, maga a helyettesítő termék, a vevők informáltsága, az átállási költség illetve maga a termék.

Beszállítók alkuereje

A szállítók alkupozícióját befolyásolja az inputok differenciáltsága, a helyettesítő inputok megléte és a szállítók koncentráltsága.

Iparági verseny ereje, intenzitása

A fenti négy elem (új belépők, vevők, helyettestők és szállítók) alapvetően meghatározzák a verseny mértékét és intenzitását. Minél több az új belépő, minél több szállító van a piacon, minél több a vevő és több a helyettesítő termék, annál erősebb a verseny szintje.

Azokon a piacokon, ahol alacsony a verseny, valamint kormányzati politikával korlátozva van az új belépők száma, ott oligopol és monol vállalatok alakulhatnak ki.

A verseny erejét az alábbi tényezők határozzák meg:

  • Iparág növekedési kilátásai
  • magas fix költségek
  • termékdifferenciálás lehetősége
  • a versenytársak sokszínűsége
  • magas kilépési korlátok

Ezt foglalja össze az alábbi mátrix is.

Porteri 5 erő modell: belépési korlátok és kilépési korlátok

A Porteri 5 erő modell kritikája

A Porter féle 5 tényezős modellnek több kritikája is van.

  1. A fő probléma, hogy a vásárlók, versenytársak és beszállítók nincsenek kapcsolatban, így ők nem kommunikálnak és nincsenek egymással egyetértésben.
  2. A valódi strukturális előnyt a belépési korlátok és gátak léterhozása jelenti
  3. Alacsony a bizonytalanság szintje és a modell engedi a szereplőknek, hogy előre megtervezzék a reakciójukat versenytársak viselkedésésre, ami a valóságban nem működik ilyen gyorsan, egyszerűen.
 

Gábor Papp

Entrepreneur. Online Marketer. TEDx speaker.