Marketing stratégia összeállítása lépésről lépésre

A sikeres üzleti vállalkozás egyik alapköve a hatékony marketing stratégia. Ahhoz azonban, hogy a marketing stratégia valóban működőképes legyen, ismerni kell annak alapjait, felépítését és azokat a hibákat, amelyek elkerülése a siker érdekében elengedhetetlen. Most tehát részletesen is megvizsgáljuk, mi is a marketing stratégia, melyek a marketing stratégia lépései, és milyen gyakori hibák fordulnak elő a készítése során.

Mi az a marketing stratégia?

A marketing stratégia egy üzleti terv, amely meghatározza egy vállalkozás termékeinek vagy szolgáltatásainak piacra juttatásának módját. Meghatározza a célközönséget, a versenytársakhoz való viszonyulást, és az elérni kívánt üzleti célokat is.

 • Célkitűzések: Meghatározza az elérni kívánt célokat, például növekvő bevételeket vagy piaci részesedést.
 • Piaci elemzés: A célpiac elemzése, beleértve a versenytársak, vásárlói szokások és trendek megértését.
 • Taktikák és eszközök: Kiválasztja a megfelelő marketing eszközöket és technikákat a célok eléréséhez.

A marketing stratégia egy szervezet vagy vállalkozás hosszú távú terve a marketing céljainak elérésére. Ebben a tervben kijelölik a termékek vagy szolgáltatások promóciójának célját, és megtervezik az új vásárlók megszerzését, vagy a meglévő vásárlók megtartását célzó stratégiát. Egy jó marketing stratégia az ügyfelek igényeinek teljes körű megértésén alapul.

Mi a különbség a marketing startégia és marketing terv között?

A marketing stratégia és a marketing terv közötti különbség abban áll, hogy a marketing stratégia a vállalkozás globális céljait határozza meg, míg a marketing terv a stratégia megvalósításához szükséges konkrét tevékenységek és eszközök kidolgozásával foglalkozik.

 • Marketing stratégia: A nagy képet foglalja magába, ideértve a célokat, célcsoportokat és az üzenetet.
 • Marketing terv: A marketing stratégia részletes végrehajtási terve, beleértve az időkeretet, költségvetést és mérési módszereket.

Miért érdemes marketing stratégiát csinálni?

A marketing stratégia kidolgozása elengedhetetlen egy sikeres üzleti vállalkozás számára. Néhány fő ok:

 • Célok meghatározása: Segít a vállalkozásnak a célkitűzések megfogalmazásában.
 • Források hatékony felhasználása: Egyértelművé teszi, hogy mely erőforrásokat és mennyit kell felhasználni.
 • Versenyelőny: Segít megkülönböztetni a vállalkozást a konkurens vállalatoktól.
 • Mérhető eredmények: A jól megtervezett stratégia segít a marketing erőfeszítések mérésében és értékelésében.

Melyek a marketing stratégia elemei és lépései?

A hatékony marketing stratégia összeállítása nem egy egyszerű feladat. Több lépést és elemet igényel, amelyek összehangolt működése elengedhetetlen a sikerhez.

Elemzés és kutatás

 1. Piaci Elemzés: Az aktuális piaci trendek, a célközönség igényei és a versenytársak helyzetének elemzése.
 2. SWOT-analízis: A vállalat erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek feltárása.

Stratégiai tervezés

 1. Célok Meghatározása: A rövid és hosszú távú célok meghatározása.
 2. Célcsoport Kijelölése: A célközönség pontos azonosítása és megértése.
 3. Pozicionálás: A márkának a piacon betöltendő helyének kijelölése.

Végrehajtás

 1. Marketing Mix (4P) Kidolgozása: A termék, ár, promóció és hely kidolgozása.
 2. Kampánytervezés és Végrehajtás: A kiválasztott stratégia alapján kampányok tervezése és megvalósítása.

Melyek a leggyakoribb hibák marketing stratégia készítés során?

A marketing stratégia kialakítása során több gyakori hiba is felmerülhet, melyek akadályozhatják a siker elérését.

 • Nem megfelelő piacelemzés: Az ügyfelek és a piac hiányos megértése.
 • Túlzottan bonyolult vagy homályos célok: A nem egyértelmű célok elérhetetlenné tehetik a siker mérését.
 • Rossz célközönség-meghatározás: A nem megfelelő célközönségnek szóló üzenetek nem lesznek hatékonyak.
 • Kevés vagy túl sok marketing csatorna használata: A nem megfelelő csatornák használata csökkenti a hatékonyságot.
 • Nincs mérés és értékelés: A mérés és értékelés hiánya megnehezíti a folyamat finomítását és a javítások végrehajtását.

Célok és mérőszámok

A marketing stratégia céljai és mérőszámai alapvetően a vállalat üzleti céljaitól és a piacon való helyzetétől függenek. Az alábbiakban néhány általános cél és mérőszám található, amelyek gyakran szerepelnek a marketing stratégiákban:

Célok

 1. Növekedési célok:
  • Új piacokra való belépés
  • Termékpaletta bővítése
  • Bevétel és profit növelése
 2. Márkaismeret növelése:
  • A márka elismerése és hűsége
  • Pozitív márkaasszociációk építése
 3. Ügyfélkapcsolatok fejlesztése:
  • Ügyfélélmény javítása
  • Hosszú távú ügyfélkapcsolatok kialakítása
 4. Versenyképesség növelése:
  • Versenyelőnyök azonosítása és kiaknázása
  • A piaci pozíció erősítése

Mérőszámok

 1. Bevétel és profit:
  • Havi, negyedéves vagy éves bevétel növekedése
  • ROI (a marketing befektetés megtérülése)
 2. Piacterjeszkedés:
  • Új piacokra belépés mértéke
  • Piaci részesedés változása
 3. Ügyfél-elkötelezettség:
  • Ügyfél-elégedettségi pontszámok (pl. NPS – Net Promoter Score)
  • Az ügyfelek életciklusának értéke (CLV – Customer Lifetime Value)
 4. Márkaismertség és hűség:
  • Márkaismeret változása a célpiacokon
  • Hűségprogramok eredményessége
 5. Digitális marketing mérőszámok:
  • Weboldal forgalom és konverziós arány
  • Közösségi média követők száma és elkötelezettségi arány

Összegzés

A marketing stratégia összeállítása nem könnyű feladat, de elengedhetetlen a siker eléréséhez. A jól megtervezett és végrehajtott marketing stratégia segíthet a vállalkozásnak a piac kiaknázásában, a versenytársakkal szembeni előny megszerzésében és a fogyasztókkal való kapcsolatok építésében. A fenti útmutató segít abban, hogy hatékonyan alkalmazza a marketing stratégia elemeit és kerülje el a gyakori hibákat.

 

Gábor Papp

Entrepreneur. Online Marketer. TEDx speaker.