Értékesítési stratégia

Az értékesítés célja, hogy egy adott terméket vagy szolgáltatást megvásároljon a kiszemelt vevő, célcsoport. Az értékesítés fejlesztését optimalizáláson vagy innováción keresztül lehet elérni.

 

Milyen a jó vezető?

A jó vezető emberekkel és szervezetekkel dolgozik együtt ezért számos olyan tudáselemre és eszközre van szüksége, amelyik segít számára a munkája során.

 

Jéghegy modell

Freud elmélete a látható és láthatatlan kompetenciákról.

 

Vállalati életciklusok és finanszírozási módok

A vállalat életciklusait életkornak megfelelően lehet megkülönböztetni.

 

Versenytárselemzés

Versenytársak elemzése része a stratégia kialakításnak, a külső környezet elemzésének.

 

Hofstede modell

Hofstede: a közös értelmezés hasonló, előrejelezhető cselekvések­hez vezet.

 

Kontroll elmélet

A célok és a tényleges működés, ill. az eredmények közötti különbséget csökkentő egyik legfontosabb vezetői tevékenység (funkció) a kontroll.

 

Tanulás elmélete

A tanulás tapasztalataink eredményeként a magatartás viszonylag tartós változása következik be (fordítva nem igaz: a magatartás változása nem csak tanulás következménye).

 

Quinn szervezeti kultúra modellje

Quinn azt vizsgálta, hogy a szervezetek milyen értékek figyelembe-vételével törekszenek hatékonyságuk növelésére.

 

Handy kultúratipológiája

Handy abból indul ki, hogy különböző tevékenységet végző szervezetek jellegzetesen eltérő értékrendet fejlesztenek ki, s ez a kulturális különbözőség olykor a szervezeten belül is megfigyelhető.